Wat brengt ongeluk

  • Geplaatst op
  • Door Pauline Bok

Behalve geluk zijn er ook zaken die volgens bijgeloof ongeluk zouden brengen. We geven je een overzicht van de bekendste hiervan en meer over de achtergrond van deze gebruiken en bijgeloven.

Op onze website vind je alles wat met geluk en liefde te maken heeft maar er zijn ook genoeg zaken waarvan met gelooft dat deze ongeluk brengen! Ga jij op vrijdag de 13e je bed niet uit of loop je niet onder een ladder door? Het zijn allemaal bijgeloven die hun oorsprong vinden in het verleden.

Het getal 13 
Het getal 13 heeft zo’n slechte naam omdat het 12 + 1 is. En twaalf is het getal van ‘perfectie’ (12 apostelen in het Nieuw Testament). Meer dan perfect, dat kan natuurlijk niet, dus het getal dat volgt op twaalf, dertien, brengt ongeluk. 

Overigens zijn sommige mensen ervan overtuigd dat 13 juist een geluksgetal is. Het verhaal dat het een ongeluksgetal zou zijn, is volgens hen bedoeld om de rest van de mensheid zand in de ogen te strooien, zodat rij 13 vrijgehouden blijft voor de slimmerik die doorheeft dat 13 eigenlijk een geluksgetal is. Heksen zouden graag vergaderen met z'n dertienen.

Het getal 666
In het nieuwe testament van de Bijbel staat dat het getal 666 verbonden staat met het beest, oftewel de Duivel. In veel landen denkt men dat deze cijfercombinatie ongeluk brengt.

Binnenshuis een paraplu openen
Het binnenshuis openen van een paraplu betekent ongeluk. Veel mensen kennen die uitspraak. Maar er bestaan ook minder bekende varianten. Zo zou het laten vallen van een paraplu leiden tot acuut verstand- of geheugenverlies. Een gevallen zonne- of regenscherm zou men nooit zelf mogen oprapen, want dat leidt tot ongeluk in de toekomst. Wanneer een dame haar paraplu opraapt, zal zij een oude vrijster worden. Een paraplu cadeau doen of op een tafel of bed leggen lokt de kwade geesten uit die zich eronder verschuilen. Een paraplu openen als het mooi weer is, brengt al ongeluk.

Spiegel breken 
Scherven brengen geluk maar het breken van een spiegel zou ongeluk brengen. In het Romeinse Rijk dacht men dat de weerspiegeling in de spiegel een reflectie van de ziel was. Het breken van de spiegel tast de ziel aan. Aangezien men in die tijd dacht dat het lichaam na zeven jaar van fysiologische samenstelling veranderd, duurde het ongeluk gelijk zeven jaar!

Het pad kruisen van een zwarte kat
Katten hebben het in het verleden altijd moeilijk gehad, sommige volkoren geloofden dat de kat het symbool was van het vleesgeworden kwaad. Duivels en heksen konden de gedaante aannemen van de kat, en het liep dan ook vaak niet goed af met de beestjes. Maar nog steeds zijn hele volksstammen er van overtuigd dat wanneer een zwarte kat hun weg kruist het ongeluk ze te wachten staat. 

Onder een ladder doorlopen
De ladder vormt met de muur waar deze tegen aanstaat en de grond een driehoek, en dit is het symbool van de heilige Drie-eenheid. Vroeger werd het onder een ladder doorlopen dus ook gezien als een uitermate oneerbiedige daad, en deed je dit wel dan werd je beschuldigd van duivelsverering. In de loop daar jaren is het bijgeloof verandert naar het brengen van ongeluk. 

Met zout knoeien 
Met zout knoeien zou ongeluk brengen. Wanneer men met zout knoeit, moet men onmiddellijk zout over de linkerschouder gooien; in de ogen van de slechte geesten. Links is ook de kant waarlangs de duivel mee zou gluren. Men hoopte op die wijze een ernstige ziekte af te wenden.  

De zwarte ekster
Volgens een sage had de ekster eerst een prachtig verenkleed, maar toen de vogel de gekruisigde Jezus had bespot, werd hij vervloekt en kregen zijn veren de kleuren van de rouw. Eksters werden van oudsher al beschouwd als ongeluksvogels, verkondigers van dood en rampzaligheid. Nog steeds zijn er woorden en uitdrukkingen in gebruik die getuigen van dit volksgeloof, zoals 'eksteroog'. Volgens het volksgeloof kunnen eksters het lot voorspellen. Zo zouden ze een naderende oorlog voorspellen wanneer ze zich in grote aantallen verzamelen en dan luidruchtiger zijn dan gewoonlijk. Ook het weer zou slechter worden wanneer een ekster luidruchtiger is dan anders. 

Vrijdag de 13e
Een van de verklaringen voor vrijdag de dertiende als ongeluksdag is dat vrijdag de dag is waarop Jezus werd gekruisigd, een ongeluksdag dus. Als die dag dan ook nog samenvalt met het ongeluksgetal 13, moet deze dag dus wel extra ongeluk veroorzaken. De vrijdagen kunnen ook een kwade naam gekregen hebben omdat op die dag door de Romeinen doodvonnissen werden voltrokken. Ook in Engeland werd de doodstraf op een vrijdag voltrokken. Dat 'dertien' een negatieve klank had in de christelijke wereld is mogelijk terug te brengen tot het laatste avondmaal van Christus, waar dertien personen aanzaten.

Bron: Wikipedia, Top10 lijstjes