Geluksstenen

Geluksstenen zijn stenen van half edelsteen of keien met een boodschap. Wij bieden u een drietal soorten geluksstenen. Allereerst de losse gelukssteentjes in meerdere formaten. U kunt deze ook krijgen in een buideltje. Daarnaast hebben we veel van deze half edelstenen in verschillende hangertjes.

Uit Bali zijn de gelukskeien afkomstig. Op deze keien zijn door vakmanslieden mooie teksten en afbeeldingen gemaakt. Mooi voor bij bijvoorbeeld een altaartje of bij een boeddhabeeld.

Geluksstenen